Technische Commissie

De Technische Commissie heeft als taak om de onpartijdigheid te bevorderen en als ondersteuning van het bestuur.

De taken zijn:

  • Teamindeling
  • Het evalueren van de trainingen
  • Coördinatie tussen leden, bestuur en trainer(s)
  • Het oplossen van eventuele conflicten
  • Het bestuur behoudt wel het beslissingsrecht