Mededelingen

Oud papier
De oud papieractie is voor onze vereniging van financieel levensbelang. De opbrengst wordt gebruikt om de vereniging op een goede wijze te laten draaien en de contributie op een redelijk niveau te houden. Onze vereniging komt een keer per vijf maanden aan de beurt. Dit betekent dat elk lid maar één keer in de 3 à 4 jaar aan bod komt. Uitgangspunt is dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt.

Werkwijze
Het papier wordt op de 2e vrijdag van de maand vanaf 19.00 uur en op elke 2e zaterdag van de maand vanaf 08.30 uur opgehaald in Hoogeloon, steeds met 2 personen. Dit gebeurt met kliko‘s. Het dragen van de veiligheidsvesten is verplicht, deze dienen door de personen, die aan de beurt zijn, zelf meegenomen te worden na de training. Bij de vestjes ligt ook een route die altijd meegenomen dient te worden! Minimum leeftijd is 18 jaar. Is de datum waarop je ingedeeld bent voor jou niet haalbaar, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen en dit doorgeven aan de coördinator (Erna Appels).

Donateursactie Hoogeloontje
Deze vindt ieder jaar plaats in april en wordt verzorgd door 2 leden van de vereniging.