Algemene informatie

Contributie:
De contributie bedraagt voor de heren € 80,00 en voor de dames € 90,00 per jaar, te voldoen bij aanvang van het seizoen.
Nieuwe leden die zich aanmelden in de maanden september en oktober zijn ook € 80,00 danwel € 90,00 verschuldigd.

Voor aanmeldingen na oktober wordt € 9,00 per maand berekend. Leden die deelnemen aan de competitie betalen zelf de hieraan verbonden kosten.

Aan- en Afmelden:
Iedereen die op dit moment lid is van de vereniging is lid voor HET GEHELE SEIZOEN. Bij tussentijds afmelden blijft contributie verschuldigd over het gehele seizoen. Afmelden dient schriftelijk te gebeuren via info@vchoogeloon.nl

Verzekering:
Onze vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deelname is op eigen risico.

Algemeen:

  • Het huishoudelijke reglement ligt ter inzage bij de bestuursleden. Wil je dit inkijken, vraag er dan naar bij één van de bestuursleden.
  • Zowel de heren als de dames spelen competitie.
  • Als lid ben je niet verplicht aan de competitie deel te nemen, dit stimuleren we echter wel.
  • Elk jaar organiseert de vereniging diverse onderlinge toernooitjes.
  • Wij doen ook mee met toernooien van andere verenigingen.
  • Bij voorziene langdurige afwezigheid bij trainingen en/of wedstrijden gelieve het bestuur of de aanvoerster op de hoogte te stellen.
  • Leden die niet meer actief kunnen meespelen, maar wel bij de vereniging willen blijven horen, kunnen voor € 12,50 per jaar donateur worden. Zij worden dan op de hoogte gehouden en uitgenodigd bij onze activiteiten.
  • Indien de vereniging een kaartje ontvangt van een geboorte, receptie e.d. en desbetreffend lid het op prijs stelt, zorgt de vereniging voor een passende attentie en/of brengt een bezoekje.

Bankrelatie:
IBAN: NL83 RABO 01227.18.305
t.n.v. Volleybalclub Hoogeloon
Akkerstraat 16
5528 CH  HOOGELOON