Technische Commissie

Trainers Bregt Menting en Sven Kisters in samenspraak met de jeugdcommissie.

De TC heeft als taak om de onpartijdigheid te bevorderen en ter ondersteuning van de jeugdcommissie.

De taken zijn:

  • Teamindeling.
  • Het evalueren van de trainingen.
  • Co÷rdinatie tussen leden, commissie, bestuur en trainers.
  • Het oplossen van eventueel conflicten.
  • De jeugdcommissie behoud wel het beslissingsrecht.